دوپویترن

بیماری دوپویترن یا انقباض دوپویترن (به انگلیسی: Dupuytren's contracture یا Dupuytren's disease) انقباض و جمع‌شدگی انگشتان دست و یا پا است که بعلت بیش‌رویش نیام کف دست و کوتاهی و جمع شدگی نیام انگشتان در حالت فلکسیون، ثابت می‌مانند. این بیماری که علت ناشناخته دارد برای اولین بار توسط چراح و کالبدشکاف فرانسوی بارون گیوم دوپویترن در سال ۱۸۳۱ گزارش و درمان شده است.

پاتوفیزیولوژی

تغیرات بافت کلاژن و هیپرپلازی دسته های نیام کف دست باعث بروز بیماری می گردد، ولی علت ایجاد آن مشخص نیست. این الیاف بافت همبند ضخیم شده و جمع میگردند و در ابتدا بصورت گرهک هستند ولی بتدریج بهمدیگر پیوسته و بشکل نوار ضخیم و سفت باعث خم شدن انگشت مربوطه می شوند. هرچند علت بیماری مشخص نیست ولی عامل ژنتیکی در بروز آن مؤثر است. نوع و شدت کار شخص ارتباطی با بروز بیماری ندارد.

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید