تای ساکس

گانگلیوزیدوز GM۲ که به عنوان بیماری تای ساکس (Tay-Sachs) یا کمبود هگزوآمینیداز A نیز خوانده می‌شود، نوعی بیماری ذخیره‌ای است. گانگلیوزید مولکولی می‌باشد که از ترکیب دو جزء گلیکواسفنگولیپید با یک یا تعداد بیشتری سیالیک اسید مانند ان-استیل نورامینیک اسید ایجاد می‌شود.

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید