بلفارواسپاسم

بلفارواسپاسم (به انگلیسی: Blepharospasm) به معنای پلک زدن غیر ارادی یا بسته شدن غیر ارادی پلک‌ها است. بلفارواسپاسم یک عارضه پیش رونده عصبی است که بیشتر در زنان میانسال و سالمند اتفاق می‌افتد. شایعترین شکل بلفارواسپاسم «بلفارواسپاسم خود به خودی خوش خیم» است که به صورت بسته شدن مکرر غیر ارادی پلک‌ها تظاهر می‌کند.

بلفارواسپاسم نوعی دیستونی موضعی ناشایع است. دیستونی به معنای انقباض غیر ارادی مکرر و طولانی در یک عضله یا گروهی از عضلات می‌باشد.

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید