غربالگری شنوایی نوزادان اجرایی می شود

غربالگری شنوایی نوزادان اجرایی می شود

مدیر برنامه سلامت گوش و شنوایی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از پوشش ۶۰ درصدی غربالگری شنوایی نوزادان در کشور توسط سازمان بهزیستی خبر داد.

دکتر سعید محمودیان در کارگاه آموزشی کشوری غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان ٬به بررسی وضعیت موجود برنامه غربالگری شنوایی نوزادان ایران پرداخت و گفت : هدف از این کارگاه استفاده از نظرات کارشناسان محیطی جهت اجرایی شدن برنامه سلامت گوش و شنوایی است.

وی افزود: در حال حاضر غربالگری شنوایی نوزادان با پوشش حدود ۶۰ درصد در کشور توسط سازمان بهزیستی در حال اجراست ودر نظر داریم با تفاهمنامه ای که درمیان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت امضا شده است ٬پوشش برنامه و نظام مراقبت و پایش ها در سراسرکشورارتقا یابد .

وی اضافه کرد : در این راستا دستوالعمل کشوری برنامه غربالگری شنوایی نوزادان به زودی ابلاغ خواهد شد.


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید