زمان درست انجام سونوگرافی

زمان درست انجام سونوگرافی

اگرچه انجام بی رویه سونوگرافی خطرناک است اما متخصصان می گویند که بهترین زمان برای انجام سونوگرافی در هفته های 11 تا 13 بارداری است.

دکتر اشرف السادات جمال می گوید: زنان در معرض خطر ابتلا به عواقب نامطلوب بارداری می توانند با سونوگرافی در هفته های 11 تا 13 و 3 ماهه دوم بارداری با تعیین سرعت جریان خون در شریان رحمی و مارکرهای سرمی شناسایی شوند.


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید