ممنوعیت پیوند اتباع خارجی برای جلوگیری از شبهه

ممنوعیت پیوند اتباع خارجی برای جلوگیری از شبهه

کتایون نجفی زاده ، رئیس اداره فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت می گوید: در جلسات شورای عالی پیوند عضو مطرح شد که پیوند عضو اتباع افغانستانی مقیم ایران از هموطن خودشان انجام شود. این قانون به نفع اتباع افغانستانی بود چرا که مرگ مغزی معمولا در مورد افراد کم درآمد جامعه اتفاق می افتد و اتباع افغانستانی هم در ریسک مرگ مغزی هستند.

قانون ممنوعیت پیوند اتباع خارجی ، از ایجاد شبهه جلوگیری کرده و به نفع افغانستانی هاست چرا که از قاچاق پیوند اعضای این اتباع جلوگیری می شود و آنها می توانند به اتباع هموطن خود عضو اهدا کنند.

برای موارد خاص با اجازه وزیر بهداشت ایران امکان پذیر است که عضو اهدا شود اما در مورد قضیه لطیفه رحمانی این بیمار به پیوند عضو نرسید و قرار شد تا پدرش به وی عضو اهدا کند.(فارس)


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید