نگرانی مالی و پولی در زندگی عواقب مرض های جسمانی را در بر دارد.

نگرانی مالی دارید؟ شما تنها نیستید، حدود 72 درصد از ما استرس مالی در لحظاتی از زندگی مان داریم. و بر اساس تحقیقات اخیر این نگرانی ها منجر به درد و امراض جسمانی می شود.

بر اساس نتایج محققان دانشگاه ویرجینیا به رهبری ایلن چو ، افرادی که وضعیت مالی ناپایداری را در زندگی تجربه می کنند ، نسبت به کسانی که وضعیت مالی امنی دارند در معرض بیماری های جسمانی بیشتری قرار می گیرند.

محققان یافته های خود را در مجله معتبر علم روانشناسی متعلق به انجمن علوم روانشناسی انتشار داده اند.

مولفان علت نتایج مطالعه شان را ناشی از این می دانند که در دهه های آخر ، شکوه های امنیت اقتصادی و دردهای جسمانی خیلی زیاد شده است. آنها تعداد زیادی از این موارد را کنار هم گذاشتند تا ارتباط بین آن دو را پیدا کنند. 

برای رسیدن به این یافته ها ، چو و هم دانشگاهی هایش شش مورد مطالعه را هدایت کردند تا ارتباط بین امنیت مالی و درد های جسمانی را ارزیابی کنند.

 

.

ناامنی مالی تحمل درد را کاهش می دهد، استفاده مسکن ها را بیشتر می کند

در یک مطالعه تیم داده های مصرف کننده ها ی با موقعیت های جغرافیایی گوناگون ، حدود 33720 نفر در امریکا را تحلیل کردند. محققان نوع استخدام افراد را تحلیل می کردند که چطور با مقدار خرید مسکن ها در ارتباط هست.

.


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید