کنترل انتقال ویروس HIV از مادران مبتلا به نوزادان

کنترل انتقال ویروس HIV از مادران مبتلا به نوزادان

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت می گوید که «یکی از برنامه های چهارم استراتژیک ایدز کشور کاهش  انتقال این بیماری از مادر به کودک است.»

محمد مهدی گویا ٬با بیان اینکه این برنامه در 2 بخش اطلاع رسانی عمومی و اطلاع رسانی برای افراد با رفتارهای پرخطر تعریف شده ٬می گوید : یکی از سیاست های دیگر پیش روی ما تقویت برنامه های بیماریابی و دسترسی به گروهای پرخطر بوده که محل تجمع و زندگی آنها را شناسایی کنیم و افراد مبتلا را با مشاوره و آزمایش در مسیر درمان قرار دهیم . البته این آزمایش به صورت رایگان انجام می شود .

وی افزود : از برنامه های دیگر ما کاهش انتقال بیماری ایدز از مادر به کودک است و این برنامه در ۱۶ استان در حال اجراست و برای دستیابی به این امر ابتدا به شناسایی مادران مبتلا پرداخته و سپس درمان فوری آنها در طول دوره بارداری٬ هنگام زایمان و بعد از زایمان انجام خواهد گرفت.


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید