زایمان فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد

خانم عزیز باردار پروراندن نوگلت را در وجود سبزت پاس می داریم.

مادر عزیز بعد از پشت سر گذاشتن 9 ماه از زندگی نوگلت در وجودت اینک دیگر وقت آن است که توانمندی های یک زن را به عرصه ظهور بکشانی و با آگاهی در مورد توانایی های خودت بر درد و ترس و نگرانی خود غلبه کرده و با خاطره خوش تولد نوزادت ،این مرحله را پشت سر بگذاری.

ما قصد داریم با آموزش کوتاه این توانمندی را در شما تقویت کنیم ، پس با ما همراه بوده و با متد های کاهش درد در زایمان طبیعی آشنا شوید.

روشهای کاهش درد زایمان:

1- تمرینانت تن آرامی و مهارت های تنفسی

در این تمرین مادر از بینی نفس کشیده به صورتی که شکم بالا می آید و سپس با دهان و به تدریج نفس را بیرون می دهید مثل اینکه شمع تولد نوزادتان را خاموش می کنید. در این روش شما با تنفسهای عمیق باعث می شوید که اکسیژن بیشتری به نوزاد و عضلات بدن رسیده و درد کمتری را حس کنید.

در روش تن آرامی شما با شل کردن و راحت کردن بدنتان باعث می شوید که گرفتگی در اندامتان از بین رفته و درد کاهش یابد.

1-تغییر حالت در موقع درد

در این مورد شما در زمان درد با ایستادن ، خم شدن ، خوابیدن ، دراز کشیدن ،نشستن در تخت یا روی صندلی و یا هر حالتی که راحت تر هستید به کاهش درد خود کمک می کنید.

3-تمرکز ، تجسم خلاق و انحراف فکر

در این مورد شما با تمرکز و با فکر کردن به چیزهای دوست داشتنی یا چیزهایی که به شما آرامش می دهد باعث می شوید که درد را کاهش داده و به خود و نوزادتان کمک کنید. مثلا به تولد یک سالگی یا اولین باری که گریه نوزادتان را می شنوید یا اولین باری که نوزاتان شما را به نام مادر می خواند فکر کنید.

4-آوا یا موسیقی

شنیدن موسیقی دلخواه یا آوای قرآن می تواند در هنگام درد به شما کمک کند.

5- گرمای سطحی

در این روش با استفاده از بطری آب گرم یا حوله گرم و مرطوب یا گرفتن آب گرم بر روی رانها و شکم و لگن می توانید باعث کاهش درد شوید.

6- سرمای سطحی

در این روش استفاده از کیسه آب یخ ، تکه های یخ و یا حوله سرد بر روی کمر و رانها می تواند به شما کمک کند.

7- آب درمانی

در این روش شما با استفاده از دوش آب گرم و ریختن آب بر روی شکم و کمر و رانها در زمان درد به کاهش درد کمک می کند.

8- لمس و ماساژ

با کمک یک همراه و ماساژ پشت ، رانها و حتی شکم می توان کاهش درد کمک کرد.

9- عطر درمانی

شما با بوییدن بوهایی که دوست دارید مثل گلاب ، عطر اسطخودوس و یا هر عطر دیگری می توانید به کاهش درد کمک کنید. در این روش عطر مورد نظرتان را روی دستمالی ریخته و در زمانن درد بو می کنید.


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید