هشدار نسبت به استفاده بی رویه از سونوگرافی

هشدار نسبت به استفاده بی رویه از سونوگرافی

رئیس انجمن رادیولوژی ایران می گوید که میزان سقط جنین در کشور با انجام سونوگرافی متخصصان زنان افزایش یافته است .به گزارش همشهری٬دکتر جلال شکوهی پیش از این نیز نسبت به تصمیم غیر کارشناسی وزارت بهداشت مبنی بر اموزش سونوگرافی توسط متخصصان زنان و زایمان بدون استفاده از نظرات مشورتی رادیولوژیست ها انتقاد کرده بود و اینک نیز ادامه اجازه انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان را سبب خودارجاعی٬سوء استفاده مالی و افزایش میزان سقط جنین در کشور می داند و می گوید : علاوه بر موارد یاد شده امکان گزارش نادرست از وضعیت جنین و افزایش موارد سقط جنین قانونی در کشور رخ می دهد و یک متخصص زنان به راحتی می تواند در گزارش سونوگرافی خود اعلام کند که صدای قلب جنین  شنیده نشد و دستور سقط قانونی جنین را صادر کند که این رویه برخلاف سیاست افزایش جمعیت کشور نیز هست.

ضمن اینکه در تمام دنیا برای جلوگیری از این تخلفات اجراو قضاوت ویا تشخیص و درمان را جدا می کنند و متخصصان رادیولوژی هیچ انتفاعی از نوع درمان ٬جراحی یا هر اقدام دیگری مانند سقط جنین ندارند٬به همین علت گزارش تصویربرداری را واقعی و صادقانه تنظیم می کنند اما در مورد پزشکان متخصص این احتمال وجود دارد که بل توجه به منافع خود گزارش دروغ و دستکاری شده ارائه دهندو متاسفانه هیچ نظارتی نیز در این مورد وجود ندارد .

رئیس انجمن رادیولوژی ایران می گوید : البته نمی خواهیم همه پزشکان و متخصصان زنان را متهم کنیم٬ ۹۵ درصد پزشکان از این تخلفات پاک هستند اما ۵ درصدی هستند که تخلف می کنند و برای کسب سود بدون اینکه نیازی باشد ٬برای هر مراجعه کننده سونوگرافی انجام می دهند و گزارش آنرا نیزبه دلخواه خود با توجه به درمان موردنظرشان تنظیم می کنند تا به سود بیشتر برسند .این سخنان در حالی است که مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت ٬در مصاحبه ای در سال ۱۳۹۴ اعلام کرده که گزارش سونوگرافی در صلاحیت حرفه ای متخصصان زنان وزایمان نیست ٬میردهقان گفته بود : متخصصان زنان که دوره سونوگرافی را گذرانده اند می تواننداز این وسیله در مطب ها به عنوان ابزار تشخیصی استفاده کننداما حق دادن گزارش و گرفتن وجه در قبال ان را ندارند چرا که صلاحیت حرفه ای آنان نیست .

همچنین دریافت وجه از سوی متخصص زنان برلی انجام سونوگرافی تخلف محسوب می شود .وزیر بهداشت نیز در مصاحبه خود با یکی از رسانه ها با نقیصه عنوان کردن سونوگرافی های بی رویه متخصصان زنان و زایمان اعلام کرد : برخلاف رویه فعلی نباید از این بابت از مردم هزینه ای دریافت شود و اگر امسال این نقیصه را نتوانستیم برطرف کنیم ٬ حداقل کاهش دهیم .


ارسال نظر:


حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید