بیمارستان اختر

این بیمارستان درسال 1325 توسط خانم اخترالملوک سهرابی وقف هلال احمر گردیده است .ساختمان مرکزی درسال 1332 تاسیس گردیده و تحویل ارتش آمریکا شده است .ساختمانهای شماره 1و 2 متعلق به فرمانفرمائیان نیز که در سال 1358در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود مجموعا“ با ساختمان مرکزی به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی واگذار گردید .پس از ادغام بهداری و دانشگاهها درسال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحد های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی قرارگرفت.

آدرس : تهران - خیابان شریعتی - پل رومی - خیابان شریفی منش - بن بست آذر - مرکز عالی فوق تخصصی ارتوپدی اختر

شماره تماس: 22001072 و 22608246

http://amc.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=86&pageid=6211

بیمارستان اختر

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید