بیمارستان معیری

خدمات سرپایی:      پزشک عمومی- دندانپزشکی- مامایی- تزریقات وپانسمان- گچ گیری- واکسیناسیون
خدمات بستری:     اورژانس-ارتوپدی- جراحی عمومی- جراحی مغز واعصاب
بخش های ویژه:ICU
درمانگاههای تخصصی:        کلیه درمانگاههای خدمات بستری-داخلی-  عفونی-  طب فیزیکی وتوانبخشی

آدرس : میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس شورای اسلامی

شماره تماس: 77612383 و 77612377 و 77623388 و 77626232

شماره فکس: 77612383 و 77612377 و 77623388 و 77626232

بیمارستان معیری

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید