بیمارستان رازی

در سنتي ترين منطقه شهر تهران يكي از قديمي ترين بيمارستانهاي اين شهر 73 سال است كه خدمت رساني به محروم ترين مردم اين سرزمين را انجام مي دهد . بيمارستاني كه در سالهاي دور بعنوان يك مركز درماني جامع در اكثر رشته هاي تخصصي بيماران را درمان مي نموده است درحال حاضر رسالت اصلي خويش را در آموزش و درمان بيماريهاي پوست قرار داده است . در اقصي نقاط كشور و سراسر گيتي تمامي متخصصين پوست ايراني نشاني از اين مركز را دارند . نقطه اميد تمامي درماندگان و بيماريهاي مشكل اين حيطه تخصصي همين مركز است و همه روزه شاهد هستيم كه بيماران نيازمند با دنيايي از اميد وارد اين مركز شده و چشم به دستان دانشمندان فرهيخته اين مركز دارند و باراهنمايي ايشان سير بهبودي را طي مي نمايند .بيمارستاني كه نام دانشمندي چون (( محمدبن زكرياي رازي )) را برخود دارد. بيمارستاني كه علاوه بر رشته هاي تخصصي پوست بخش هاي ديگري چون جراحي ترميمي ، آسيب شناسي تخصصي پوست و برخي تخصص هاي ضروري ديگر را هم درخود جاداده است .
فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي پويا كه با حضور دستياران تحت آموزش ، كارورزان علاقمند و دانشجويان جستجوگر دانشگاه علوم پزشكي تهران همه روزه دراين مركز در جريان است ،روح زندگي را دركالبد آن مي دمد . پرستاران فداكار ، كارمندان از خودگذشته و تمامي همكاران دلسوزي كه دركنار اعضاي محترم هيات علمي آن، مجموعه اي هماهنگ را تشكيل داده اند، چشم انداز پراميدي را درمقابل مسئولين آن قرار داده است تا بارفع مشكلات موجود بالاترين سطح خدمات آموزشي و درماني را دراختيار كاربران قرار دهند .

آدرس : میدان وحدت اسلامی - خيابان وحدت اسلامي - بيمارستان رازي پوست

شماره تماس: 55609952-3

شماره فکس: 55609952-3

http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=658

بیمارستان رازی

حق کپی رایت محفوظ است@داده افزار پارس جاوید